Aktualności
facebook szkoły
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich : - WITAMY NA STRONIE
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 
 
 
XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka świąteczna
BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK
 
 
 
 
Regulamin:
1. Celem konkursu jest:
a. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
b. prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
c. stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
d. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
a. nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
b. powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
c. prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
d. powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.
5. Format prac: maksymalnie A-5.
6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
Karta informacyjna dołączona do pracy do 18 lat - doc
Karta informacyjna dołączona do pracy do 18 lat - pdf
Karta informacyjna dołączona do pracy pow. 18 lat - doc
Karta informacyjna dołączona do pracy pow. 18 lat - pdf
8. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 27 listopada 2020 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
9. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 7 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
11. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
12. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się TUTAJ oraz w części A karty zgłoszenia dostępnej do wglądu  TUTAJ.
Uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości chcących wsiąść udział w konkursie prosimy zgłaszać się do pani Małgorzaty Bukowskiej.
M.B.