Aktualności
facebook szkoły
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich : - WITAMY NA STRONIE
Doradztwo zawodowe

 
Doradztwo zawodowe w Branżowej Szkole I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości prowadzone jest w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych. Ukierunkowane jest na właściwy wybór zawodu, kierunek kształcenia i szkolenia. Dotyczy młodzieży, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Do realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego przyłączyło się Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śl. Szkolenie w przemiłej i twórczej atmosferze przeprowadzają Panie mgr Wioletta Wolny i mgr Paulina Czerna.
Dzisiejsze zajęcia były kreatywne, inspirujące, przyjazne i ciekawe. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy realizacji celów.

 

 
,,Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na potencjalnym pracodawcy?- przedsięwzięcie z doradztwa zawodowego MCK Ząbkowice Śl.’’
Uczennice Branżowej Szkoły I stopnia CRRiMP w Ząbkowicach Śl. wzięły udział w warsztatach , które miało na celu przygotowanie uczennice na spotkanie formalne z potencjalnym pracodawcą. Uczennice zdobyły cenne wskazówki z zakresu wizażu, stylizacji fryzur i manicure na rozmowę kwalifikacyjną. Otrzymały pakiet materiałów do pracy własnej zawierające kosmetyki, akcesoria oraz materiały dydaktyczne dotyczące wizerunku na spotkaniach formalnych oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.