Aktualności
facebook szkoły
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich : - WITAMY NA STRONIE

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań jest bardzo ważnym elementem pracy szkoły i nauczycieli. W ramach programu pracy z uczniem zdolnym 6.12.2021r., na języku niemieckim uczennica klasy 3a przygotowała prezentację o Niemczech. W ramach aktywizującej lekcji uczniowie dowiedzieli się o ustroju politycznym, historii, geografii kraju, jak również o ciekawostkach związanych z Niemcami.

A. Chołoniewska