Aktualności
facebook szkoły
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich : - WITAMY NA STRONIE
Targi Edukacji 2018

Targi Edukacji w Branżowej Szkole I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości!


Dnia 26 lutego 2018 roku w Domu Rzemiosła przy ul. Kasztanowej 2 w Ząbkowicach Śląskich odbyły się Targi Edukacji pod hasłem „ Gimnazjalisto i co dalej?”. Organizatorem imprezy, tak ważnej dla przyszłości młodzieży była Branżowa Szkoła I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Młodzieży.

W targach wzięło udział prawie 200 gimnazjalistów ze szkół powiatu ząbkowickiego, którym przedstawiono oferty siedmiu szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach skierowanych do młodzieży gimnazjalnej podkreślili niejednokrotnie o ważności podjęcia odpowiedniego wyboru szkoły dla przyszłości. Jako organizatorzy, mieliśmy możliwość oficjalnego otwarcia Targów Edukacji, honor ten przypadł Starszemu Cechowi Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, Marianowi Kurczynie. Podczas spotkania, uczniowie ostatniej klasy gimnazjum dowiedzieli się o wprowadzonych w 2017 roku zmianach w systemie kształcenia branżowego. Mianowicie zostały wprowadzone szkoły branżowe trzyletnie I stopnia, które kończą się egzaminem czeladniczym i dwuletnie szkoły branżowe II stopnia kończące się maturą. Do dyspozycji uczniów był również doradca zawodowy, który służył swoją wiedzą w zakresie wyboru przyszłości dla młodzieży gimnazjalnej. Swoje stanowiska promocyjne miały wszystkie promujące się szkoły, które zachęcały do uczestnictwa w rekrutacji. W przyjaznej atmosferze młodzież zapoznała się z możliwościami wyboru swojej ścieżki kształcenia. Jesteśmy przekonani, że coroczna organizacja Targów Edukacji wpiszę się w tradycję Branżowej Szkoły I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.