O naszej szkole
facebook szkoły
 

Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Ząbkowicach Śląskich funkcjonuje od 2004 roku na rynku edukacyjnym.

Walory naszej szkoły:

  • Wykwalifikowane grono pedagogiczne!
  • Nowoczesne wyposażenie sal edukacyjnych!
  • Kształcenie dualne!
  • Możliwość odbywania praktyk zagranicznych!
  • 90% uczniów zdało egzaminy czeladnicze i otrzymało dyplomy czeladnicze!
  • Niemalże 100% absolwentów jest aktywnych zawodowo!
  • Niesamowita atmosfera w szkole!
  • Szkoła prowadzi szereg corocznych cyklów konkursowych:

- Konkursy zawodowe

- Konkursy talentów

- Konkursy sportowe

…. i wiele innych

Szkoła ściśle współpracuje z „Kuźnią Talentów” w Ząbkowicach Śląskich

Szkoła oferuje kształcenie w systemie dualnym: praktyczną naukę zawodu młodzież realizuje, nie w warsztatach szkolnych, lecz w zakładach pracy takich jak salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe, cukiernie, piekarnie i inne na prawach pracownika młodocianego (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej).

Uczniowie podczas trzyletniej nauki w naszej szkole odbywają praktyki, które już od pierwszej klasy są płatne. Praktyki te liczone są jako lata pracy do emerytury i innych świadczeń pracowniczych.

Szkoła oferuje miejsca praktycznej nauki zawodu.

 

Kończąc naszą szkołę zdobywasz to, co najcenniejsze na rynku pracy: doświadczenie zawodowe, znajomość rynku
i branży!

Kończąc szkołę absolwenci otrzymują dyplom czeladnika. Mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, która kończy się maturą, a następnie studiować na dowolnym kierunku zawodowym!

Możliwość odbywania praktyk za granicą!

Uzyskany dyplom w określonym zawodzie jest uznawany na krajowym rynku pracy oraz honorowany w sposób szczególny przez kraje Unii Europejskiej oraz inne państwa na zagranicznych rynkach pracy!

Uzyskany dyplom daje uprawnienie do otwarcia własnej działalności!

 

Polecamy

cech