Aktualności
facebook szkoły
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich : - WITAMY NA STRONIE
List DKO marzec 2023

 Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. Panią Katarzyną Mazurek

"Granice mojego języka są granicami mojego świata" L.Wittgenstein.

1 września 2022 - 83 rocznica napaści Niemiec na Polskę

Jaki zawód wybrać?

Harmonogram rekrutacji.

Dzień zdrowia

 

List dolnośląskiego kuratora oświaty

Wynagrodzenie  pracowników młodocianych 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 
11 listopada 2021

Ślubowanie

Doradztwo zawodowe